Реформирана Църква

Само Писанието / Само чрез вяра / Само по благодат / Само чрез Христос / Само на Бога Слава